Poikkeama­ilmoitus

Tämä poikkeamailmoitus täytetään, kun Tampereen Laskuvarjokerhon toiminnassa on tapahtunut jokin sellainen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma, jonka ei olisi kuulunut sattua, mutta joka ei edellytä vaaratilanneilmoituksen tekemistä Suomen Ilmailuliiton Laskuvarjotoimikunnalle (hyppääjien vaaratilanneilmoitukset) tai liikenteen turvallisuusvirasto TraFi:lle (lentoturvallisuusilmoitus). Poikkeavan tapahtuman ei ole tarvinnut aiheuttaa varsinaista vaaratilannetta tai onnettomuutta, mutta toisenlaisissa olosuhteissa tai huonommalla tuurilla niin olisi voinut käydä.

Ilmoituksen voi tehdä kuka vain mistä tahansa tapahtumasta vaikka ei itse olisi ollut osallisena. ilmoituksen tarkoituksena ei ole tutkia tiettyä tapausta tai henkilöitä. Tarkoituksena on pyrkiä löytämään toistuvasti tapahtuvia virheitä, sattumuksia tai puutteita, joihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi määräyksin, ohjeistuksella tai koulutuksella.

Tapahtuma voi olla esimerkiksi:

  • Jonkun henkilön toimiminen vastoin sääntöjä vahingossa tai tahallaan
  • Keliolosuhteiden ja vastaavien väärinarviointi tai huomioimatta jättäminen
  • Tahaton laskeutuminen maalialueen ulkopuolelle
  • Tarkoitukseton pieni etäisyys muihin ilmailijoihin

Mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy, tulee tehdä lasku­varjo­hyppääjien turvallisuusilmoitus lasku­varjo­toimi­kunnalle.

LT:n turvallisuusilmoitus

  • kaikki hypyt, joissa on käytetty varavarjoa,
  • kaikki tapaukset, joissa on sattunut loukkaantumisia,
  • kaikki tapaukset, joissa varjon toiminta on ollut epänormaali (vajaatoiminta),
  • tapaukset, jotka muuten ovat turvallisuutta vaarantavia tai joista olisi voinut kehittyä vaaratilanne.

Tee poikkeamailmoitus