Kokouskutsu - Syyskokous 2020

Tampereen Laskuvarjokerho Ry:n sääntömääräinen syysyleiskokous keskiviikkona 18.11.2020 klo 18:00 alkaen Härmälän kerhotiloissa, Lepolantie 35, 33900 Tampere

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus, mahdollisen liittymismaksun suuruus sekä jäsenmaksun eräpäivä seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka yksi tilintarkastusyhteisö
  8. Palkitseminen
  9. Kokouksen päättäminen